Nien Nunb
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Ниен Нунб (англ. Nien Nunb) — мужчина салластанец, торговец оружием и контрабандист, который присоединился к Альянсу за восстановление Республики во время Галактической гражданской войны. Вскоре после битвы при Явине, Нунб отозвался на призыв о помощи своей старой знакомой, пилота-повстанца Эваан Верлейн, помочь ей перевезти группу альдераанцев с Салласта, чтобы избежать обнаружения Галактической Империей, так как Империя разыскивала выживших после уничтожения Альдераана жителей планеты. В дальнейшем он продолжил помогать Варлеин и принцессе Лее Органе в их миссии по объединению выживших альдераанцев, во время которой он помог Органе избежать её пленения Империей.

Спустя несколько лет, Нунб стал членом Флота Альянса, заняв место второго пилот на борту «Тысячелетнего сокола», управляемого генералом Лэндо Калриссианом во время битвы при Эндоре. Вместе они сражались против сил Империи, при нападении на Звезду Смерти II, находившуюся на орбите лесистого спутника Эндора. Их атак увенчалась успехом и выстрел с «Тысячелетнего сокола» смог уничтожить Звезду Смерти и тем самым нанести сокрушительный удар Галактической Империи. Три десятилетия спустя, Нунб был пилотом звёздного истребителя в Сопротивлении.

 

УКР

Ніен Нунб (англ. Nien Nunb) — чоловік салластанець, торговець зброєю і контрабандист, який приєднався до Альянсу за відновлення Республіки під час Галактичної громадянської війни. Незабаром після битви при Явина, Нунб відгукнувся на заклик про допомогу своїй старій знайомій, пілота-повстанця Еваан Верлейн, допомогти їй перевезти групу альдераанцев з Салласта, щоб уникнути виявлення Галактичної Імперією, так як Імперія розшукувала вижили після знищення Альдераан жителів планети. Надалі він продовжив допомагати Варлеін і принцесі Леї Органі в їх місії по об’єднанню вижили альдераанцев, під час якої він допоміг Органі уникнути її полону Імперією.

Через кілька років, Нунб став членом Флоту Альянсу, зайнявши місце другого пілот на борту «Тисячолітнього сокола», керованого генералом Ленд Калріссіаном під час битви при Ендор. Разом вони боролися проти сил Імперії, під час нападу на Зірку Смерті II, яка перебувала на орбіті лісистого супутника Ендора. Їх атак увінчалася успіхом і постріл з «Тисячолітнього сокола» зміг знищити Зірку Смерті і тим самим завдати нищівного удару Галактичної Імперії. Три десятиліття потому, Нунб був пілотом зоряного винищувача в Опорі.

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts