Tiaan Jerjerrod
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Тиаан Джерджеррод (англ. Tiaan Jerjerrod) — мужчина-человек, имперский офицер, родившийся в состоятельной семье на Тиннеле IV. Он работал в тыловых и поставочных подразделениях, прежде чем стать генералом, а затем моффом Сектора Кванта в 1 ПБЯ. Операции его сектора базировались в семейном имении Вал Денн, столице Тиннеля IV.

3 ПБЯ Джерджеррод присутствовал на звёздном суперразрушителе «Палач» во время оккупации Беспина и приветствовал Дарта Вейдера по возвращению ситха на боевой корабль. Год спустя, Джерджеррод был назначен, непосредственно Императором Палпатином, следить за постройкой второй «Звезды Смерти» над Эндором.

Чтобы скрыть существование новой Звезды Смерти, документы и отчёты утверждали, что Джерджеррод являлся директором Имперских Энергетических Систем и был назначен наблюдать за постройкой крупных генераторов энергетических щитов.

УКР

Тіаан Джерджеррод (англ. Tiaan Jerjerrod) — чоловік-чоловік, імперський офіцер, який народився в заможній родині на Тіннеле IV. Він працював в тилових і поставних підрозділах, перш ніж стати генералом, а потім Моффом Сектора Кванта в 1 ПБЯ. Операції його сектора базувалися в сімейному маєтку Вал Денн, столиці Тіннеля IV.

3 ПБЯ Джерджеррод був присутній на зоряному суперразрушітеле «Кат» під час окупації Беспіна і вітав Дарта Вейдера по поверненню сітха на бойовий корабель. Рік по тому, Джерджеррод був призначений, безпосередньо Імператором Палпатіном, стежити за будівництвом другої «Зірки Смерті» над Ендора.

Щоб приховати існування нової Зірки Смерті, документи і звіти стверджували, що Джерджеррод був директором Імперських Енергетичних Систем і був призначений спостерігати за будівництвом великих генераторів енергетичних щитів.

 

 

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts