КЛОН-КОММАНДЕР ПОНДС (КК-6454)
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

 

КК-6454 по прозвищу «Пондс» (англ. Ponds) — клон-коммандер Великой армии Республики. Он был прикомандирован к высшему генералу-джедаю Мейсу Винду, с которым сражался начиная с битвы на Джеонозисе. Пондс командовал эскадроном «Молния» из 91-го разведывательный корпуса. В 22 ДБЯ Винду и Пондс участвовали в освобождении Рилота от войск эмира Уота Тамбора, и, объединив усилия с сопротивлением Чама Синдуллы, они заняли столицу планеты Лессу.

Пондс сражался бок о бок с Винду на «Юме-9», Бепуре, Симосадии и Маластаре. В результате диверсии, устроенной Бобой Феттом на «Стойком», Пондс угодил в плен к его команде охотников за головами вместе с адмиралом Килианом и неизвестным клоном-офицером. Фетт и Орра Синг отправили мастеру Винду послание, в котором пригрозили убийством заложников, пока тот не явится к ним. Как доказательство охотник за головами Синг застрелила Пондса и сбросила клона со звездолета Джанго, «Раба I».

КК-6454, по прозвищу «Пондс», был клонирован на Камино для службы в Великой армии Республики. В 22 ДБЯ клон-коммандер Пондс был среди двухсот тысяч солдат-клонов, отправившихся вместе с гранд-мастером Йодой на Джеонозис, чтобы спасти Оби-Вана КенобиЭнакина Скайуокера и Падме Амидалу от учинённой сепаратистами казни. Когда между Республикой и сепаратистами началось масштабное сражение, Пондс проинформировал мастера-джедая Мейса Винду, что подготовил для него пять специальных подразделений коммандос. В той битве Республика одержала победу, и Пондс продолжил служить под началом Винду в Войнах клонов.

ponds clone wars

УКР

КК-6454 на прізвисько «Пондс» (англ. Ponds) — клон-командер Великої армії Республіки. Він був прикомандирований до вищого генералу-джедаю Мейсу Вінду, з яким бився починаючи з битви на Джеонозісе. Пондс командував ескадроном «Блискавка» з 91-го розвідувальний корпусу. У 22 ДБЯ Вінду і Пондс брали участь у визволенні Рілот від військ еміра Уота Тамбора, і, об’єднавши зусилля з опором Чама Сіндулли, вони зайняли столицю планети Лессі.

Пондс бився пліч-о-пліч з Вінду на «Юмі-9», Бепуре, Сімосадіі і Маластаре. В результаті диверсії, влаштованої Бобою Фетті на «Стійкому», Пондс потрапив в полон до його команді мисливців за головами разом з адміралом Килианом і невідомим клоном-офіцером. Фетт і Орра Сінг відправили Вінду повідомлення, в якому пообіцяли вбивати заручників, поки той не з’явиться до них. В знак серйозності своїх намірів Сінг застрелила Пондс і викинула його тіло з корабля Фетта, «Раба I».

КК-6454, який взяв собі прізвисько «Пондс», був вирощений на Каміно для служби у Великій армії Республіки. У 22 ДБЯ клон-командер Пондс був серед двохсот тисяч солдатів-клонів, які вирушили разом з гранд-майстром Йодой на Джеонозіс, щоб врятувати Обі-Вана Кенобі, Енакін Скайуокера і Падме Амідалу від вчиненої сепаратистами кари. Коли між Республікою і сепаратистами почалося масштабне бій, Пондс поінформував майстра-джедая Мейса Вінду, що підготував для нього п’ять спеціальних підрозділів командос. У тій битві Республіка здобула перемогу, і Пондс продовжив служити під керівництвом Вінду в війнах клонів.

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts