Qi'ra
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Кира (англ. Qi’ra) — женский персонаж с планеты Кореллия, проживавшая в период правления Галактической Империи. Она скиталась по улицам вместе с другом по имени Хан (позднее именован как Соло), с которым у неё завязались любовные отношения.

Будучи подростком она стала одной из лазунчиков банды под названием «Белые черви». Вместе они пытались выйти из клана и покинуть родную территорию, но были разлучены с любимым. Оставшись в  Кореллии, Ки’ра в один момент встретила Драйдена Воса. Он в свою очередь одобрил её вступ в синдикат «Багровый рассвет». Вновь повстречавшись с Ханом Соло после трёхлетней разлуки, Ки’ра присоединилась к его банде для выполнения миссии по похищению коаксиа.

Она помогла им найти необходимый для задания корабль и помогла с кражей гипертоплива с Кесселя, при этом, во время этой миссии, её чувства возродились к Соло. Успешно выполнив задание, Ки’ра вернулась к Восу. Во время его схватки с Ханом Соло, она предала Воса и убила. После смерти публичного лидера «Багрового рассвета», Ки’ра отпустила Соло, утаив его участие в миссии по краже коаксиа в тайне от истинного лидера синдиката, Мола, после чего отправилась на Датомир, для встречи с ним.

УКР

Кіра (англ. Qi’ra) — жіночий персонаж з планети Кореллі, яка проживала в період правління Галактичної Імперії. Вона поневірялася по вулицях разом з другом на ім’я Хан (пізніше іменований як Соло), з яким у неї зав’язалися любовні відносини.

Будучи підлітком вона стала однією з лазунчіков банди під назвою «Білі черв’яки». Разом вони намагалися вийти з клану і покинути рідну територію, але були розлучені з коханою. Залишившись в Кореллі, Кі’ра в один момент зустріла Драйдена Воса. Він в свою чергу схвалив її вступ в синдикат «Багряний світанок». Знову зустрівшись з Ханом Соло після трирічної розлуки, Кі’ра приєдналася до його банді для виконання місії з викрадення Коаксил.

Вона допомогла їм знайти необхідний для завдання корабель і допомогла з крадіжкою гіпертопліва з Кесселя, при цьому, під час цієї місії, її почуття відродилися до Соло. Успішно виконавши завдання, Кі’ра повернулася до Восу. Під час його сутички з Ханом Солон, вона зрадила Воса і вбила. Після смерті публічного лідера «Багрового світанку», Кі’ра відпустила Соло, приховавши його участь в місії по крадіжці Коаксил в таємниці від істинного лідера синдикату, Мола, після чого вирушила на Датомір, для зустрічі з ним.

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts