by Mando in
ПЛАНЕТЫ

КАДАВО. В последние годы существования Галактической Республики Кадаво принадлежала возрождающейся работорговой Империи зайгеррианцев, построивших на планете центр трудового перевоспитания, в котором содержались рабы, проходившие перевоспитательный процесс. Суть перевоспитания заключалась в постоянном труде невольников и в ужасных условиях их содержания.Около 21 ДБЯна Кадаво была направлена захваченная колония тогрут с Кироса.Чуть позже в «Центр перевоспитания» попали Оби-Ван Кеноби и капитан Рекс, которым пришлось приспосабливаться к жизни в качестве рабов. Тем не менее, республиканские войска совершили атаку на Кадаво, в ходе которой центр перевоспитания был разрушен, а тогрутские колонисты и джедай обрели свободу.

УКР

Кадаво. В останні роки існування Галактичної Республіки Кадава належала Імперії зайгерріанцев, що побудували на планеті центр трудового перевиховання, в якому містилися раби, які проходили перевоспітательний процес. Суть перевиховання полягала в постійній праці невільників і в жахливих умовах їх содержанія.Около 21 ДБЯна Кадава була спрямована захоплена колонія тогрут з Кіроса.Чуть пізніше в «Центр перевиховання» потрапили Обі-Ван Кенобі і капітан Рекс, яким довелося пристосовуватися до життя в якості рабів . Проте, республіканські війська здійснили атаку на Кадава, в ході якої центр перевиховання був зруйнований, а тогрутскіе колоністи і джедай здобули свободу.

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts