by Mando in
ТЕХНИКА

Звезда Смерти (платформа DS-1) (англ. Death Star), также известная как Звезда Смерти I и Первая Звезда Смерти, называвшаяся на ранних этапах конструирования Абсолютным оружием (англ. Ultimate Weapon) — подвижная космическая секретная станция размером с небольшую луну, сконструированная и собранная Галактической Империей. Создавалась для стрельбы мощнейшим одиночным суперлазером, который запитывался кайбер-кристаллами, и была гордостью Палпатина, Вейдера и непосредственного руководителя станции — гранд-моффа Уилхаффа Таркина, который использовал её для навязывания своей милитаристской доктрины, получивший название Доктрина Таркина.

Планы по постройке самого сильнейшего оружия восходили к древним ситхам, жившим еще до известных нам событий. Спустя много времени оружию таки сопутсвовала удача и его получилось сконструировать, когда перед началом Войн клонов, жители джеонозиса, совместно с графом Дуку и Конфедерацией независимых систем, в строгой секретности построили Абсолютное оружие. После поражения Конфедерации, строительство Звезды Смерти продолжила новообразовавшаяся Империя. Станция была построена на орбите Джеонозиса, при поддержке сложной сети баз снабжения. Сборка звезды смерти потребовала больше времени чем планировалось, которая заканчивалась на орбите Скарифа.

Когда Альянс расскрыл секрет существования станции, с целью похитить схемы оружия была сформирована группа бойцов, в которую входила Джин Эрсо. В ходе проведенной операции схема звезды смерти была передана на борт  корабля принцессы Леи Органы , однако вскоре она была взята в плен и этапирована на станцию, где стала свидетелем демонстрации боевой силы станции, которая уничтожила её родную планету. После того как Органа была спасена с Звезды Смерти, она доставила чертежи на базу Повстанцев на Явине-4, благодаря чему Альянс смог силами небольшой эскадрильи звёздных истребителей уничтожить грозное оружие Империи. Решающий выстрел сделал чувствительный к Силе пилот-повстанец Люк Скайуокер. Эти действия Повстанцев вынудили руководство Империи построить вторую «Звезду Смерти».

УКР

Зірка Смерті (платформа DS-1) (англ. Death Star), також відома як Зірка Смерті I і Перша Зірка Смерті, що називалася на ранніх етапах конструювання Абсолютною зброєю (англ. Ultimate Weapon) — мобільна космічна бойова станція розміром з місяць, побудована Галактичної імперією. Вона була створена для стрільби потужним одиночним суперлазером, що живиться величезними кайбер-кристалами, і була головною цінністю Імператора, Вейдера і безпосереднього керівника станції — гранд-Моффа Уілхаффа Таркіна, який використовував її для просування своєї мілітаристської філософії, який отримав назву Доктрина Таркіна.

Найбільш ранні креслення по створенню мобільного бойової станції сходили до древніх ситхів, що жив тисячі років тому. Після тисячі років, цим планам судилося здійснитися, коли перед разгорание Воєн клонів, джеонозійци, спільно з графом Дуку і Конфедерацією незалежних систем, в таємниці розробили Абсолютна зброя. Після поразки Конфедерації, будівництво Зірки Смерті продовжила новоутворена Імперія. Станція була побудована на орбіті Джеонозісе, за підтримки складної мережі баз постачання. Її створення зайняло більше часу ніж очікувалося, на кінцевій стадії будівництва покинула орбіту Джеонозісе і була переміщена до Скаріфу де проводилася фінальна доопрацювання станції.

Коли Альянс за відновлення Республіки дізнався про існування станції, з метою викрасти креслення зброї була направлена ​​група бійців, в яку входила Джин Ерсоя, так як керівництво Повстання розуміло, що від цього заздрості весь хід боротьби Альянс і Імперії. В кінцевому підсумку креслення були вкрадені і передані на борт альдераанского корабля принцеси Леї Органи «ТАНТА IV», проте незабаром вона була схоплена і доставлена ​​на Зірку Смерті, де стала свідком демонстрації можливостей бойової станції, що знищила її рідну планету. Після того як Органу була врятована з Зірки Смерті, вона доставила креслення на базу Повстанців на Явина-4, завдяки чому Альянс зміг силами невеликої ескадрильї зоряних винищувачів знищити грізну зброю Імперії. Вирішальний постріл зробив чутливий до Сили пілот-повстанець Люк Скайуокер. Зі знищенням Зірки Смерті військові сили Імперії значно ослабли, а Повстанці, скориставшись моментом, ще активніше вступили в боротьбу з Імперією. Ці дії Повстанців змусили керівництво Імперії побудувати другу «Зірку Смерті». Десятиліття потому держава-приймач Імперії, Перший орден, створило базу «Старкиллер» — грандіозних розмірів суперзброю, що стало еволюцією розвитку ідей проекту «Зірка Смерті» старої Імперії.

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts