Embo
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Эмбо (англ. Embo) — мужчина, кюдзо, охотник за головами, активно действовавший во время Войн клонов.

Эмбо участвовал в банде Суги, где он должен был защищать жителей деревни на Фелуции от Хондо Онаки и его банды. Вместе с Суги, Серипасом и Руми Парамитой он встретил Энакина СкайуокераОби-Вана Кеноби и Асоку Тано, потерпевших крушение. Они повстречали Хондо, Пикка Мукмука и пиратов, приехавших в деревню ночью. Онака погрозил крестьянам пыткам и уехал. Охотники за головами заключили договор с джедаями. Они стали обучать деревенских жителей бороться, а жители не могли подобрать оружие и притащили свои «орудия труда». Но Энакин согласился и на такое и на такое, и стал обучать их. Пират рассекретил их, а Эмбо поймал шпиона и задушил его. И борьба началась. Эмбо запрыгнул на один из пиратских спидеров начал их обстреливать и загнал пиратов в ловушку. Охотника чуть не подстрелили из танка, но он был ранен. Серипас потерял костюм, Руми Парамита погибла, а Энакин вступил в драку с Хондо и Пикком на танке. Капитан банды чуть не свалился с обрыва, а Энакин спас его. Так Хондо Онака обдурил Скайуокера и убежал. Жители одержали победу. После смерти Руми Парамиты и уничтожения костюма Серипаса Эмбо ушел из банды Суги.

 

УКР

Емболізація (англ. Embo) — чоловік, Кюдзо, мисливець за головами, активно діяв під час Воєн клонів.

Емболізація брав участь в банді суги, де він повинен був захищати жителів села на Фелуцен від Хондо Онако і його банди. Разом з суги, Серіпасом і Румі параміта він зустрів Енакина Скайуокера, Обі-Вана Кенобі і АСОК Тано, хто зазнав катастрофи. Вони зустріли Хондо, Пікка Мукмука і піратів, які приїхали в село вночі. Онако погрозив селянам тортурам і поїхав. Мисливці за головами уклали договір з джедаями. Вони стали навчати сільських жителів боротися, а жителі не могли підібрати зброю і притягли свої «знаряддя праці». Але Енакін погодився і на таке і на таке, і став навчати їх. Пірат розсекретив їх, а емболізація зловив шпигуна і задушив його. І боротьба почалася. Емболізація застрибнув на один з піратських Спідер почав їх обстрілювати і загнав піратів в пастку. Мисливця мало не підстрелили з танка, але він був поранений. Серіпас втратив костюм, Румі Параміта загинула, а Енакін вступив в бійку з Хондо і Піккі на танку. Капітан банди мало не впав з обриву, а Енакін врятував його. Так Хондо Онако обдурив Скайуокера і втік. Жителі здобули перемогу. Після смерті Румі параміта і знищення костюма Серіпаса емболізація пішов з банди суги.

 

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts