Ezra Bridger
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Эзра Бриджер (англ. Ezra Bridger) был чувствительным к Силе человеком мужского пола. Родился на планете Лотал, находившейся под властью Галактической Империи. Несмотря на юный возраст, Бриджер жил сам по себе, зарабатывая на жизнь мошенничеством и мелкими кражами.

Когда до Лотала докатилось Восстание, Эзра примкнул к нему, обнаружив недюжинные способности в Силе, и очень скоро стал играть ключевую роль в борьбе с Империей.

Менее чем за три года до битвы при Явине Эзра, вместе с другими служителями Света, принял решающий бой в храме ситхов на Малакоре, против инквизиторов и Тёмного лорда Ситхов Дарта Вейдера.

В 1 ДБЯ Эзре удалось спасти Лотал от контроля Империи во время последней битвы за родную планету. К концу битвы он и Траун были унесены в небытие пёрргилами. После падения Империи, Сабин Врен и Асока Тано отправились в путешествие, чтобы узнать, что случилось с Эзрой, и, наконец, вернуть его домой.

УКР

Езра Бріджер (англ. Ezra Bridger) був чутливим до Сили людиною чоловічої статі. Народився на планеті лота, яка перебувала під владою Галактичної Імперії. Незважаючи на юний вік, Бріджер жив сам по собі, заробляючи на життя шахрайством і дрібними крадіжками.

Коли до лота докотилося Повстання, Езра приєднався до нього, виявивши неабиякі здібності в Силі, і дуже скоро став грати ключову роль в боротьбі з Імперією.

Менш ніж за три роки до битви при Явина Езра, разом з іншими служителями Світу, прийняв вирішальний бій в храмі ситхів на Малакоре, проти інквізиторів і Темного лорда Сітхів Дарта Вейдера.

В 1 ДБЯ Езре вдалося звільнити лота від контролю Імперії під час фінальної битви за свою батьківщину. До кінця битви він і Траун були понесені в небуття пёрргіламі. Після падіння Імперії, Сабін Врен і Асока Тано вирушили в подорож, щоб дізнатися, що трапилося з Езрою, і, нарешті, повернути його додому.

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts