Palpatine
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Палпати́н, он же Дарт Си́диус (англ. Palpatine/Darth Sidious), — единственный Верховный Канцлер Республики и великий император Галактической Империи, владеющий неограниченной мощью: его неполучилось убить ни магистру Мейсу Винду, ни магистру Йоде, ни многим другим джедаям. Он был тёмным императором ситхов, который следовал Правилу двух, уставу Ордена лордов ситхов и был самым могущественным императором,который когда либо жил в Галактике. Обладал идеальным складом ума и мог прогнозировать различные варианты развития ситуаций: фактически именно он превратил Старую Республику в Империю и отдал приказ об уничтожении практически всех представителей ордена джедаев. На всё это у Шива потратилось очень много сил и времени.

Лорд приступил к реализации своего коварного плана, став сенатором. Далее, с помощью своего дара убеждения, хитроумия и могущества тёмной стороны Силы, он стал верховным канцлером и пробыл в этой должности 13 лет, постепенно увеличивая свою власть и насаживая диктаторский режим правления. Многие годы  Палпатин постоянно устраивал различные интриги, такие как клонирование джедая Джоруса К’баота и строительство фабрики по производству собственных клонов на Биссе; убийства и запугивания неугодных политических противников; развязывание различных военных и политических конфликтов; постоянное внесение поправок в конституцию, наделяющих его всё новыми полномочиями.

Шив поверг Галактику в войну с сепаратистами и Войну клонов, именно он был полководцем и управляющим обеих сторон этого конфликта — Республики и Конфедерации независимых систем; именно он стоял во главе этой войны, целью которых было уничтожение джедаев, что  могли помешать ему достичь абсолютной власти.

В 19 ДБЯ Палпатин лживыми иллюзиями обратил на тёмную сторону Энакина Скайуокера, более известного как Дарт Вейдер. Это событие стало роковым для всех жителей галактики и оставшихся в живых джедаев. В тот же день Палпатин преобразовал Старую Республику в Галактическую Империю. На протяжении двух десятков лет Палпатин единолично правил Галактикой, окончательно уничтожив последние оплоты демократии, включая Сенат.

В 4 ПБЯ, во время Эндорской битвы, Сидиус погиб на борту второй Звезды Смерти в возрасте 86 лет от руки своего ученика Дарта Вейдера, который с помощью сына вернулся на cветлую сторону и восстановил равновесие в Силе.

УКР

Палпатин, він же Дарт Сідіус (англ. Palpatine / Darth Sidious), — єдиний Верховний Канцлер Республіки і великий імператор Галактичної Імперії, що володіє необмеженою силою: його неполучілось вбити ні магістру Мейсу Вінду, ні магістру Йоді, ні багатьом іншим джедаям. Він був темним імператором ситхів, який слідував Правила двох, статуту Ордена лордів ситхів і був наймогутнішим імператором, який коли-небудь жив в Галактиці. Володів ідеальним складом розуму і міг прогнозувати різні варіанти розвитку ситуацій: фактично саме він перетворив Стару Республіку в Імперію і уотдал наказ про знищення практично всіх представників ордена джедаїв. На все це у Шива витратилася дуже багато сил і часу.

Лорд приступив до реалізації свого підступного плану, ставши сенатором. Далі, за допомогою свого дару переконання, хитромудрість і могутності темної сторони Сили, він став верховним канцлером і пробув на цій посаді 13 років, поступово збільшуючи свою владу і насаджуючи диктаторський режим правління. Багато років Палпатин постійно влаштовував різні інтриги, такі як клонування джедая Джоруса К’баота і будівництво фабрики з виробництва власних клонів на Біссе; вбивства і залякування неугодних політичних супротивників; розв’язання різних військових і політичних конфліктів; постійне внесення поправок до конституції, що наділяють його все новими повноваженнями.

Шив кинув Галактику в війну з сепаратистами і Війну клонів, саме він був полководцем і керуючим обох сторін цього конфлікту — Республіки і Конфедерації незалежних систем; саме він стояв на чолі цієї війни, метою яких було знищення джедаїв, що могли перешкодити йому досягти абсолютної влади.

У 19 ДБЯ Палпатин брехливими ілюзіями звернув на темну сторону Енакина Скайуокера, більш відомого як Дарт Вейдер. Ця подія стала фатальною для всіх жителів галактики і залишилися в живих джедаїв. У той же день Палпатин перетворив Стару Республіку в Галактичну Імперію. Протягом двох десятків років Палпатин одноосібно правил Галактикою, остаточно знищивши останні оплоти демократії, включаючи Сенат.

В 4 ПБЯ, під час Ендорской битви, Сідіус загинув на борту другий Зірки Смерті в віці 86 років від руки свого учня Дарта Вейдера, який за допомогою сина повернувся на cветлую сторону і відновив рівновагу в Силі.

 

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

 

Related Posts