Oruba
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Оруба (англ. Oruba) — хатт, гермафродит с мужской личностью, который был членом Великого хаттского Совета во времена Войн клонов. Он был рождён с генетическим дефектом, из-за которого его кожа имела мертвенно-белый оттенок, а в районе плеч и спины была ужасно потрескана. Нарушение пигментации вынудило хатта носить синюю накидку и небольшую береточку того же цвета.

Оруба родился в неизвестный год на неизвестной планете, возможно, Нал-Хатте. В какой-то момент жизни он стал главой своего каджидика, что дало ему право заседать в Великом Совете хаттов. Около 21 ДБЯ он и другие члены Совета хаттов, включая Джаббу, Горгу, Арока и Марло,обсуждали план по освобождению Зиро Десилиджика Тиуре из республиканской тюрьмы, так как тот знал и мог в любой момент выдать республиканцам потенциально опасную информацию о незаконной деятельности Совета. В отличие от Арока, Оруба посчитал, что хаттам будет безопаснее держать Зиро под своей защитой, с чем его коллеги согласились и наняли Кэда Бэйна для освобождения дяди Джаббы.

После освобождения Зиро предстал перед Советом. Во время его допроса, Оруба соблюдал молчание, а после заключения дяди Джаббы в тюрьму, он, вместе со своими коллегами смотрел выступление певицы Сай Снутлс, исполнявшей номер «Да хатт мода».

Чуть позже к хаттам прибыли джедаи Оби-Ван Кеноби и Квинлан Вос, разыскивающие Зиро. Вос открыто обвинил Совет в организации побега дяди Джаббы, что разозлило Орубу. Старый хатт с гневом посмотрел на джедаев, которые отправились на дальнейшие поиски беглеца. В конце концов, история с записями хаттов закончилась в пользу Совета, когда нанятая Джаббой Сай Снутлс застрелила Зиро и отдала голодневник своему покровителю.

В 20 ДБЯ Дарт МолСаваж Опресс и Пре Визсла пришли во дворец Совета хаттов, чтобы заставить гангстеров присоединиться к «Коллективу теней». Во время аудиенции Оруба спросил, что хатты получат взамен после вступления в союз. Мол ответил, что в случае отказа убьёт членов Совета.

Не восприняв его слова всерьёз, хатты вызвали охотников за головами, которые, однако, были побеждены. Вскоре Арок, Марло и Оруба поняли, что противники сильнее их и, воспользовавшись их временным отсутствием, попытались покинуть дворец. Во время побега Оруба был ранен солдатами «Дозора смерти» и доставлен к Молу. Узнав от испуганного преступника, где можно найти Джаббу, ситх приказал убить пленника, если тот ничего больше не сможет сказать. Молящий о пощаде Оруба был, в конце концов зарезан Саважем Опрессом, который разрубил его пополам.

 

УКР

Оруба (англ. Oruba) — хатт, гермафродит з чоловічою особистістю, який був членом Великого хаттского Ради за часів Воєн клонів. Він був народжений з генетичним дефектом, через якого його шкіра мала мертво-білий відтінок, а в районі плечей і спини була жахливо потріскані. Порушення пігментації змусило хатта носити синю накидку і невелику береточку того ж кольору.

Оруба народився в невідомий рік на невідомій планеті, можливо, Нал-Хатта. У якийсь момент життя він став главою свого каджідіка, що дало йому право засідати у Великому Раді хаттов. Близько 21 ДБЯ він і інші члени Ради хаттов, включаючи Джабби, Горгій, Арока і Марло, обговорювали план по звільненню Зіро Десіліджіка тіурам з республіканської в’язниці, так як той знав і міг будь-якої миті видати республіканцям потенційно небезпечну інформацію про незаконну діяльність Ради. На відміну від Арока, оруби порахував, що Хатта буде безпечніше тримати Зіро під своїм захистом, з чим його колеги погодилися і найняли Кеда Бейн для звільнення дядька Джабби.

Після звільнення Зіро постав перед Радою. Під час його допиту, оруби дотримувався мовчання, а після укладення дядька Джабби до в’язниці, він, разом зі своїми колегами дивився виступ співачки Сай Снутлс, яка виконувала номер «Так хатт мода».

Трохи пізніше до Хатта прибутку джедаї Обі-Ван Кенобі і Квінлан Вос, що розшукують Зіро. Вос відкрито звинуватив Раду в організації втечі дядька Джабби, що розлютило оруби. Старий хатт з гнівом подивився на джедаїв, які вирушили на подальші пошуки втікача. Зрештою, історія із записами хаттов закінчилася на користь Ради, коли найнята Джабби Сай Снутлс застрелила Зіро і віддала голодневнік своєму покровителю.

У 20 ДБЯ Дарт Мол, Саваж опрессо і Пре Візсла прийшли до палацу Ради хаттов, щоб змусити гангстерів приєднатися до «Колективу тіней». Під час аудієнції оруби запитав, що хатти отримають натомість після вступу в союз. Мовляв відповів, що в разі відмови вб’є членів Ради.

Чи не сприйнявши його слова всерйоз, хатти викликали мисливців за головами, які, однак, були переможені. Незабаром арок, Марло і оруби зрозуміли, що противники сильнішими за них і, скориставшись їх тимчасовою відсутністю, спробували покинути палац. Під час втечі оруби був поранений солдатами «Дозору смерті» і доставлений до Молу. Дізнавшись від переляканого злочинця, де можна знайти Джабби, ситх наказав вбити бранця, якщо той нічого більше не зможе сказати. Благання про пощаду оруби був, врешті-решт зарізаний Саважа опрессо, який розрубав його навпіл.

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts