by Mando in
ПЛАНЕТЫ

Зайгеррия (англ. Zygerria) — родная планета зайгеррианцев, в последние годы существования Республики была центром работорговли. Имела богатый животный и растительный мир. Климат планеты был тёплый, тропический. На планете имелся один большой континент, окружённый со всех сторон океаном. Города планеты были замкового типа.

Планета процветала на протяжении тысячелетий, будучи столицей Зайгеррианской империи работорговцев, но после того, как джедаи развернули с ней конфликт, она прекратила существование. Рабство вновь стало процветать, когда зайгеррианцы вступили в союз с сепаратистами во время Войны клонов.

Во время рассвета Зайгеррианской империи работорговцев население проживало в крепостях и городах, построенных с использованием рабского труда на вершинах гор, рассеянных по всей планете. После распада империи здания остались впечатляющими достопримечательностями для туристов, прилетавших даже с Альдераана.

Помимо того, что Зайгеррия была миром рабства, она принимала по несколько гонок на подах ежегодно, что привлекало множество зрителей.

УКР

Зайгеррія (англ. Zygerria) — рідна планета зайгерріанців, в останні роки існування Республіки була центром работоргівлі. Мала багатий тваринний і рослинний світ. Клімат планети був теплий, тропічний. На планеті був один великий континент, оточений з усіх боків океаном. Міста планети були замкового типу.

Планета процвітала протягом тисячоліть, будучи столицею Зайгерріанской імперії работорговців, але після того, як джедаї розгорнули з нею конфлікт, вона припинила існування. Рабство знову стало процвітати, коли зайгерріанци вступили в союз з сепаратистами під час Війни клонів.

Під час світанку Зайгерріанской імперії работорговців населення проживало в фортецях і містах, побудованих з використанням рабської праці на вершинах гір, розсіяних по всій планеті. Після розпаду імперії будівлі залишилися вражаючими пам’ятками для туристів, що прилітають навіть з Альдераан.

Крім того, що Зайгеррія була світом рабства, вона брала за кілька гонок на подах щорічно, що приваблювало безліч глядачів.

 

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts