Darth Maul
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Мол (англ. Maul) — чувствительный к Силе мужчина-забрак с Датомира, живший между последними годами существования Галактической Республики и правлением Галактической Империи. Он был сыном матери Талзин из клана Сестёр ночи. Тёмный лорд ситхов Дарт Сидиус забрал юного Мола с Датомира и сделал своим учеником, после чего забрак стал носить имя Дарт Мол (англ. Darth Maul). После раскрытия факта существования ситхов Орденом джедаев Мол был повержен в дуэли на световых мечах с Оби-Ваном Кеноби во время битвы за Набу. Десятилетием позже он вернулся из изгнания и основал криминальный синдикат, известный как Коллектив теней, намереваясь вернуть утраченную власть. Его стремление отомстить Кеноби и ситхам не исчерпало себя и в имперский период, что привело его к столкновению с ранним восстанием против Галактической Империи.

УКР

Мол (англ. Maul) — чутливий до Сили чоловік-забракує з Датоміра, що жив між останніми роками існування Галактичної Республіки і правлінням Галактичної Імперії. Він був сином матері Талзін з клану Сестер ночі. Темний лорд ситхів Дарт Сідіус забрав юного Мола з Датоміра і зробив своїм учнем, після чого забракує став носити ім’я Дарт Мол (англ. Darth Maul). Після розкриття факту існування ситхів Орденом джедаїв Мол був повалений в дуелі на світлових мечах з Обі-Ваном Кенобі під час битви за Набу. Десятиліттям пізніше він повернувся з вигнання і заснував кримінальний синдикат, відомий як Колектив тіней, маючи намір повернути втрачену владу. Його прагнення помститися Кенобі і ситхів невичерпало себе і в імперський період, що призвело його до зіткнення з раннім повстанням проти Галактичної Імперії.

 

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts