Greef Karga
by Mando in
ПЕРСОНАЖИ

Гриф Карга (англ. Greef Karga) — человек мужского пола, глава гильдии охотников за головами (bounty hunters) после краха Галактической Империи. В 9 ПБЯ состоялась встреча с охотником за головами (bounty hunters), по имени «Мандалорец» в кантине, чтобы получить заслуженные им награды. Мандалорец отказался принять оплату в кредитах империи, вынудив главу гильдии заплатить ему в каламарских фланах, после чего он рассказал Мандалорцу о необычном заказе от человека под псевдонимом «Клиент», связанного с Имперским осколком.

Карга был рад встрече с наемником. По завершению работы поблагодарив его, он выдал ему новый заказ для охоты. Мандалорец, однако, вскоре поменял мнение  и спас Грогу, которого он изначально доставил Клиенту. Карга затем стал во главе членов Гильдии в противостоянии с ним, пытаясь вернуть Грогу, но в конечном итоге охотники были поражены, когда мандалорский клан встал на защиту. Избежав боя, Карга поджидал воина возле его любимого корабля но плану так и не судилось воплотиться в жизнь. Воин с Грогу покинули планету, начав свое длительное и нелегкое путешествие по далекой далекой.

В дальнейшем Карга подружился с Грогу и Дин Джарином и часто помогал в их нелегких путешествиях по поиску ордена джедаев. Также помощь пригодилась во время стычек с осколками империи, возглавляемыми Мофф Гидеоном. В дальнейшем поиски свели Мандалорца и малыша Йоду с одним из джедаев Асокой Тано, падаваном Энакина Скайуокера он же великий ситх Дарт Вэйдер.

Именно Асока Тано во втором сезоне сериала, сообщила всему миру имя малыша Йоды.

Дин ожидал что джедай возьмет малыша под свою опеку и сможет обучать его, но Асока отказалась так как у малыша сильная связь с Мандалорцем. Хотя в дальнейшем джедай прибыл на помощь к Дину чтоб победить губернатора и узнать место где скрывается гранд адмирал Траун.

 

УКР

Гріф Карга (англ. Greef Karga) — людина чоловічої статі, глава гільдії мисливців за головами (bounty hunters) після краху Галактичної Імперії. У 9 ПБЯ відбулася зустріч з мисливцем за головами (bounty hunters), на ім’я «Мандалорець» в кантині, щоб отримати заслужені їм нагороди. Мандалорец відмовився прийняти оплату в кредитах імперії, змусивши главу гільдії заплатити йому в каламарскіх Фланьо, після чого він розповів Мандалорцу про незвичайний замовленні від людини під псевдонімом «Клієнт», пов’язаного з Імперським осколком.

Карга був радий зустрічі з найманцем. По завершенню роботи подякувавши йому, він видав йому нове замовлення для полювання. Мандалорец, однак, незабаром змінив думку і врятував грог, якого він спочатку доставив Клієнту. Карга потім став на чолі членів Гільдії в протистоянні з ним, намагаючись повернути грог, але в кінцевому підсумку мисливці були вражені, коли мандалорскій клан встав на захист. Уникнувши бою, Карга чекав воїна біля його улюбленого корабля але плану так і не судилося втілитися в життя. Воїн з грог покинули планету, почавши своє тривале і нелегку подорож по далекій далекій.

Надалі Карга подружився з грог і Дін Джарін і часто допомагав в їх нелегких подорожах по пошуку ордена джедаїв. Також допомогу в нагоді під час сутичок з осколками імперії, очолюваними Моффіт Гідеон. Надалі пошуки звели Мандалорца і малюка Йоду з одним з джедаїв АСОК Тано, падаваном Енакина Скайуокера він же великий ситх Дарт Вейдер.

Саме Асока Тано у другому сезоні серіалу, повідомила всьому світу ім’я малюка Йоди.

Дін очікував що джедай візьме малюка під свою опіку і зможе навчати його, але Асока відмовилася так як у малюка сильна зв’язок з Мандалорцем. Хоча в подальшому джедай прибув на допомогу до Діну щоб перемогти губернатора і дізнатися місце де ховається гранд адмірал Траун.

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts