Gen'Dai Ген'даи
by Mando in
ФРАКЦИИ

Ген`даи (Gen’Dai) — это, по сути, бесформенные пучки нервов и мускулов с мощными регенеративными способностями, из-за которых их, как известно, трудно убить. Более того, у Ген’Дая была чрезвычайно долгая продолжительность жизни, что заставляло некоторых существ думать, что они бессмертны. Большинство ген’даев носили полные доспехи, чтобы придать им гуманоидную форму и внешний вид, а не защищать их. За частую представители данного вида мирные. Регенерирующие способности ген’дай позволяли им прикреплять, а затем восстанавливать потерянные конечности.

Ген’даи — одни из самых стойких видов в галактике, но они не непобедимы. Их регенеративные способности к исцелению не применимы к их мозгу, что делает этот орган одной из немногих уязвимых мест. Империя ситхов чуть не привела к вымиранию ген’даев, возможно, из-за использования этой слабости.

gen'dai

УКР

Ген`даі (Gen’Dai) — це, по суті, безформні пучки нервів і м’язів з потужними регенеративними здібностями, через які їх, як відомо, важко вбити. Більш того, у Ген’Даїв була надзвичайно довга тривалість життя, що змушувало деяких істот думати, що вони безсмертні. Більшість ген’даів носили повні обладунки, щоб надати їм гуманоїдну форму і зовнішній вигляд, а не захищати їх. Часто представники даного виду мирні. Регенеруючі здатності ген’дай дозволяли їм прикріплювати, а потім відновлювати втрачені кінцівки.

Ген’даі — одні з найбільш стійких видів в галактиці, але вони не непереможні. Їх регенеративні здатності до зцілення не застосовні до їх мозку, що робить цей орган однієї з небагатьох вразливих місць. Імперія ситхів мало не призвела до вимирання ген’даев, можливо, через використання цієї слабкості.

 

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts