by Mando in
ПЛАНЕТЫ

К началу Войн клонов, Балнаб находился на ранней стадии развития животного мира. К тому времени, среди биологических организмов планеты имелись небольшие и огромные грибоподобные растения, Не считая болот и растений, этот мир был довольно-таки пустынен.

На планете также обитали, два вида животных: млекопитающие хестены и явно завезённые на Балнаб ти-муссы

УКР

До початку Воєн клонів, Балнаб знаходився на ранній стадії розвитку тваринного світу. На той час, серед біологічних організмів планети були невеликі і величезні грибоподібних рослини, які росли біля глибоких скелястих каньйонів. Крім боліт і рослин, цей світ був досить-таки безлюдний.

На планеті також мешкали, щонайменше, два види тварин: ссавці Хестія і явно завезені на Балнаб ти-муси

 

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts